دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد     
-->

نحوه ورود به سامانه سجاد

تابلو اعلانات مرکز

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

  بخش عضویت

ایمیل
رمز عبور
 ثبت نام

کتابها،جزوات،فرم هاونرم افزارهای آموزشی

فايل كتابهاي كتابخانه

امور آموزشی


تقویم آموزش

دروس مصوب رشته ها

برنامه امتحانات

آیین نامه ها

بخشنامه ها

سایت های مرتبط


پایگاههای مرتبط

وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
دانشگاه جامع علمی -کاربردی
شهرداری قم
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدقم
پرتال مدیریت امور پژوهشی
امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی

مراکز تحت نظارت استان قم

مركز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم
مركز آموزش علمی کاربردی دادگستری قم
مركز آموزش علمی کاربردی امور مالیاتی قم
مركز آموزش علمی کاربردی جامعه المصطفی
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی قم

    اخبار گروه معماری                                        
قابل توجه دانشجویان درس پروژه طرح نهائی معماری
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی اخذ نموده اند دانشجویان بایستی
یکشنه مورخ 95/3/9 راس ساعت15 بعدازظهر جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای برگزاری جلسه دفاع، در مرکز حضور داشته باشند.

1- سه نسخه رساله مطابق شیوه نامه (بدون صحافی )
2- آلبوم مدارک فنی شامل پلانهای مبلمان، پلانهای اندازه گذاری، برش ها، نماها، سایت پلان، پرسپکتیوها ، پلان ستونگذاری(مقیاس البوم مدارک فنی 1/100 میباشد)
3- همراه داشتن ماکت، شیتهای معماری در جلسه دفاع الزامی میباشد.

قابل توجه دانشجویانی که رساله ی درس پروژه طرح نهائی معماری خود را تحویل نداده اند.
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی معماری آنها درنیم سال دوم سال 95-94 میباشد. دانشجویانی که هنوز رساله ی خود را به دفتر مدیرگروه تحویل نداده اند تا روز یکشنبه مورخ 95/2/26 ساعت 12 الی 16 وقت دارند که سه نسخه رساله ی خود را تحویل دهند.

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی معماری آنها درنیم سال دوم سال 95-94 میباشد.
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی معماری آنها درنیم سال دوم سال 95-94 میباشد.

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی معماری را درنیم سال دوم سال 95-94 اخذنموده اند
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی معماری را درنیم سال دوم سال 95-94 اخذنموده اند 95/2/13 زمان ارائه مدارک پروژه نهایی شامل موارد ذیل است:


قابل توجه دانشجویانی که رساله ی خود را تحویل نداده اند
قابل توجه دانشجویانی که رساله ی خود را تحویل نداده اند
رساله های خود را در روز یکشنبه مورخ 94/12/09 از ساعت 13 الی 16 تحویل دفتر گروه بدهند.

شیوه نامه ارائه رساله و نقشه های طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی اخذنموده اند شنبه مورخ 94/12/1 ازساعت 13 الی 12 زمان ارائه رساله ها می باشد.

شیوه نامه ارائه رساله و نقشه های طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری
قابل توجه دانشجویانی که ردس پروژه طرح نهائی معماری اخذ نموده اند شنبه مورخ 94/12/1 ازساعت 13 الی 17 زمان ارائه رساله ها میباشد.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه طرح نهائی معماری
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه طرح نهائی اخذ نموده اند،سه شنبه مورخ94/10/15 از ساعت12 الی 17 زمان ارائه مدارک پروژه نهایی شامل موارد زیرمیباشد.

قابل توجه دانشجویان درس پروژه طرح نهائی معماری
اعلام زمان دفاع و تحویل مدارک درس پروژه طرح نهایی معماری.

پروپوزال نهایی رشته کارشناسی معماری ( طرح پیشنهادی نهایی )
جهت دانلود فرم فایل پیوست را ملاحظه نمایید

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری در هفته مورخ 24 الی 30 آبانماه 94 همه روزه 12 تا 15 میباشد.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری در هفته مورخ 24 الی 30 مرداد ماه 94 ؛
گروه در این هفته تعطیل میباشد

کارگاه های آموزشی معماری
انجمن علمی معماری شهرسازی مرکز علمی کاربردی شهرداری قم برگزار می کند:
کارگاههای آموزشی صفر تا صد
1- VRAY+SKETCHUP
(25 ساعت هزینه 100 هزار تومان)
2- VRAY+ 3DMAX
(60 ساعت هزینه 250 هزار تومان)
3- VRAY
(35 ساعت هزینه 150 هزار تومان)
هرجلسه کارگاه پنج ساعته میباشد.
ثبت نام و هماهنگی: 09106192126

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری در هفته مورخ 17 الی 23 مرداد ماه 94 ؛
شنبه 1394/05/17 ساعت 11 تا 14
یکشــــنبه 1394/05/18 ساعت 11 الی 14


ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری در هفته مورخ10 الی 15 مرداد ماه 94 ؛
شنبه 1394/05/10 ساعت 11 تا 14
دوشــــنبه 1394/05/12 ساعت 11 الی 14
چهار شنبه 1394/05/14؛ ساعت 11 الی 14

جلسات دفاع دانشجویان گروه شش(مرداد 94)
جلسات دفاع دانشجویان گروه شش(مرداد 94)
دانشجویانی که اسامی ایشان در ادامه ذکر شده است، مطابق هماهنگی های پیشین ، جلسه دفاع از طرح نهایی ایشان روز پنجشنبه 94/5/15 از ساعت یازده برگزار می گردد.
1- خانم زهرا بزرگواری (مهندس سعادت طلب)
2-خانم مریم آقایی (مهندس بزرگ زاده)
3- خانم سمیه نصرتی (مهندس بزرگ زاده)
4- آقای جواد رسولی (مهندس صادقی)
5- آقای حسن خدایی (مهندس بزرگ زاده)
6- آقای وحید ظهیریان (مهندس یوسفعلی)

لازم به ذکر است دانشجویان فوق، بایستی راس ساعت 10 صبح جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای برگزاری جلسه دفاع، در مرکز حضور داشته باشند. همچنین ترتیب دفاعیه ها مطابق ردیف فوق میباشد و ارائه تاییدیه مالی جهت دفاع الزامی است.


جلسات دفاع دانشجویان گروه پنج (مرداد 94)
جلسات دفاع دانشجویان گروه پنج (مرداد 94)
دانشجویانی که اسامی ایشان در ادامه ذکر شده است، مطابق هماهنگی های پیشین ، جلسه دفاع از طرح نهایی ایشان روز چهارشنبه 94/5/14 از ساعت یازده برگزار می گردد.
1- خانم ساره شهیدی (مهندس بزرگ زاده)
2- آقای مرتضی خدری (مهندس صادقی)
3- خانم فاطمه جلال آبادی (مهندس بزرگ زاده)
4- آقای هاشم فلاحی (مهندس یوسفعلی)
5- آقای یونس دستپاک(مهندس بزرگ زاده)
6- آقای جواد جام خانه (مهندس بیات)

لازم به ذکر است دانشجویان فوق، بایستی راس ساعت 10 صبح جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای برگزاری جلسه دفاع، در مرکز حضور داشته باشند. همچنین ترتیب دفاعیه ها مطابق ردیف فوق میباشد و ارائه تاییدیه مالی جهت دفاع الزامی است.


ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری در هفته مورخ 3 الی 10 مرداد ماه 94 ؛
شنبه 1394/05/03 ساعت 11 تا 14
یک شــــنبه 1394/05/04 ساعت 11 الی 14
چهار شنبه 1394/05/08 ؛ ساعت 11 الی 14
لازم به ذکر است مدارک درس طرح نهایی صرفاً در ساعات فوق دریافت می گردد.


جلسات دفاع دانشجویان گروه چهار مرداد 94
جلسات دفاع دانشجویان گروه چهار مرداد 94
دانشجویانی که اسامی ایشان در ادامه ذکر شده است، مطابق هماهنگی های پیشین ، جلسه دفاع از طرح نهایی ایشان روز دوشنبه 94/5/12 از ساعت یازده برگزار می گردد.
1- آقای مصطفی مهربخش (مهندس رحمانی)
2- آقای محمد چراغی (مهندس قائم پناه)
3- آقای مجتبی صفری (مهندس ابطحی)
4- آقای محمد سلیمانی (مهندس قربانی)
5- خانم فاطمه آقاخانی (مهندس رحمانی)
6- خانم میترا طاهری نیا (مهندس قائم پناه)

لازم به ذکر است دانشجویان فوق، بایستی راس ساعت 10 صبح جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای برگزاری جلسه دفاع، در مرکز حضور داشته باشند. همچنین ترتیب دفاعیه ها مطابق ردیف فوق میباشد و ارائه تاییدیه مالی جهت دفاع الزامی است.

جلسات دفاع دانشجویان گروه سه مرداد 94
جلسات دفاع دانشجویان گروه سه مرداد 94
دانشجویانی که اسامی ایشان در ادامه ذکر شده است، مطابق هماهنگی های پیشین ، جلسه دفاع از طرح نهایی ایشان روز شنبه 94/5/10 از ساعت یازده برگزار می گردد.
1- خانم شیوا حقی زاده (مهندس قربانی)
2- آقای عباسعلی عابدان زاده (مهندس آرزومند)
3- خانم فاطمه ابوالحسنی (مهندس قربانی)
4- خانم ندا موسوی (مهندس عباسی)
5- آقای محسن عباسی (مهندس قربانی)
6- آقای حسین عبودمیری (مهندس آرزومند)

لازم به ذکر است دانشجویان فوق، بایستی راس ساعت 10 صبح جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای برگزاری جلسه دفاع، در مرکز حضور داشته باشند. همچنین ترتیب دفاعیه ها مطابق ردیف فوق میباشد و ارائه تاییدیه مالی جهت دفاع الزامی است.

 
    لینک ها مرتبط                                        
اطلاعیه
دفتر گروه معماری روز پنج شنبه مورخ 21 اسفند ماه تعطیل می باشد. لطفاً جهت انجام امور مربوط به انتخاب واحد و پایان نامه در روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده مراجعه بفرمایید.

سایت درس طراحی واحد همسایگی
دانشجویان محترم کارشناسی بافت فرسوده، استاد رحمانی؛
فایل پیوست، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس "طراحی واحد همسایگی" می باشد.

سایت درس مبانی طرح معماری
دانشجویان محترم کاردانی معماری داخلی، استاد رحمانی؛
فایل پیوست، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس "مبانی طرح معماری" می باشد.

سایت درس طراحی محیط بیرونی فرهنگی - مذهبی
دانشجویان محترم کارشناسی محیط بیرونی، استاد رحمانی؛
فایل پیوست، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس "طراحی معماری محیط بیرونی فرهنگی- مذهبی" می باشد.

سایت درس کارگاه طراحی معماری 2
دانشجویان محترم کاردانی معماری شهری، اساتید محترم خانم بزرگ زاده و آقایان رحمانی و ابطحی؛
فایل پیوست ، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس کارگاه طراحی معماری دو می باشد.

ساعت کاری دفتر گروه معماری
دفتر گروه معماری روز پنج شنبه مورخ 14 اسفندماه 93 تعطیل می باشد.
ساعات کاری هفته آینده متعاقبا از طریق سایت مرکز به اطلاع می رساند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
دانشجویان محترم، دفتر گروه معماری طی هفته جاری مورخ 4 الی 10 بهمن ماه، به دلیل برنامه ریزی گروه های درسی ترم آتی، تعطیل می باشد.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 29 آذرماه الی 5 دی ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 29 /9 / 93 ؛ ساعت 8 الی 14
چهارشنبه؛ 5 /10 /93 ؛ ساعت 10 الی 14
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً روز شنبه هفته جاری جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 22 الی 28 آذرماه 93 ؛
یک شـنبه؛ 23 /9 / 93 ؛ ساعت 8 الی 12
پنج شـنبه؛ 27 /9 /93 ؛ ساعت 9 الی 12
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً روز یک شنبه هفته جاری جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 15 الی 21 آذرماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 15 /9 / 93 ؛ ساعت 9 الی 14
سـه شـنبه؛ 18 /9 /93؛ ساعت 9 الی 12
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته، مجدداً از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً روز شنبه هفته جاری جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 8 الی 14 آذرماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 8/9/93 ؛ ساعت 8 الی 12
سـه شـنبه؛ 11/9/93 ؛ ساعت 8 الی 12
پنجـــشنبه؛ 13/9/93 ؛ ساعت 10 الی 14
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً در روزهای شنبه و سه شنبه جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 1 الی 7 آذرماه 93 ؛
شــــــــنبه ؛93/9/1؛ ساعت 8 الی 12
دوشــــنبه؛ 93/9/3؛ ساعت 8 الی 12
چهارشنبه؛ 93/9/5؛ ساعت 10 الی 14
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً در روزهای شنبه و دوشنبه جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 24 الی 30 آبان ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 93/8/24 ؛ ساعت 8 الی 12
یکشــــنبه؛ 93/8/25 ؛ ساعت 8 الی 14
چهارشنبه؛ 93/8/28 ؛ ساعت 10 الی14
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً در روزهای شنبه و یکشنبه جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 17 الی 23 آبان ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 93/8/17 ؛ ساعت 8 الی 12
دوشــــنبه؛ 93/8/19 ؛ ساعت 8 الی 12
چهارشنبه؛ 93/8/21 ؛ ساعت 8 الی 12
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً در روزهای شنبه و دوشنبه جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 10 الی 16 آبان ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 93/8/10 ؛ ساعت 8 الی 12
یکشــــنبه؛ 93/8/11 ؛ ساعت 8 الی 12
چهارشنبه؛ 93/8/14 ؛ ساعت 8 الی 12
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.
دانشجویان محترم گروه چهار، صرفاً در روزهای شنبه و یکشنبه جهت دریافت معرفی نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند.

اطلاعیه
دفتر گروه معماری روز چهارشنبه مورخ 93/08/7 تعطیل می باشد. ساعات کاری دفتر گروه معماری در هفته آینده، متعاقباً اعلام می شود.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 3 الی 9 آبان ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 93/8/3 ؛ ساعت 8 الی 12
دوشــــنبه؛ 93/8/5 ؛ ساعت 8 الی 12
چهارشنبه؛ 93/8/7 ؛ ساعت 8 الی 12
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.

ساعات کاری دفتر گروه معماری
ساعات کار دفتر گروه معماری هفته آینده مورخ 26مهر الی2 آبان ماه 93 ؛
شــــــــنبه؛ 93/7/26 ؛ ساعت 8 الی 12
دوشــــنبه؛ 93/7/28 ؛ ساعت 8 الی 12
چهارشنبه؛ 93/7/30 ؛ ساعت 8 الی 12
جهت مراجعه در سایر روزهای هفته و هفته های آتی، مجددا از طریق سایت مرکز کسب اطلاع فرمایید.

سایت درس طراحی معماری نوین - استاد رحمانی -
دانشجویان محترم کارشناسی معماری گرایش بافت فرسوده، استاد رحمانی؛
فایل پیوست ، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس طراحی نوین در ساختارهای تاریخی می باشد.

سایت درس طراحی معماری پنج- استاد رحمانی -
دانشجویان محترم کارشناسی معماری، استاد رحمانی؛
فایل پیوست ، شامل نقشه اتوکد سایت ارائه شده جهت درس طراحی معماری پنج می باشد.

 

 سخن هفته 

    9 روش متفاوت افراد موفق

چرا شما در رسیدن به برخی از اهدافتان بسیار موفق بوده‌ايد اما در برخی دیگر نه؟ اگر جواب این سوال را نمی‌دانید، ناامید نشوید، زیرا شما تنها فردی نیستید که در این زمینه دچار سردرگمي‌شده‌ايد.
تحقیقات ثابت می‌کنند که حتی افراد نخبه و باهوش نیز تحلیل درستی از علل موفقیت یا شکست‌هایشان ندارند. یک جواب احساسی برای علت موفقیت یا شکست به وجود استعدادهای ذاتی یا فقدان آن اشاره می‌کند که فقط تکه‌بسیار کوچکی از این پازل بزرگ است. تحقیقات گسترده در زمینه موفقیت بیانگر این حقیقت است که دلیل رسیدن افراد موفق به اهدافشان بستگی به چه کسی بودن آنها ندارد، بلکه ارتباط مستقیم با کارهایی که انجام داده‌اند، دارد.

در ادامه مطلب با ما همراه باشید...

  امور دانشجویی و فرهنگی

          خبرها
          گزارش تصویری

هفته نامه دانشگاه جامع علمی کاربردی

جستجو در مطالب سایت

  ارتباط با ما

نام :

همراه :

ارتباط با :

قم- میدان امام - خیابان کارگر بعد از زیرگذر سمت راست - ساختمان شهید باکری

تلفن : 38855412 - 38855409 - 38855408 - 38855404

نمـــابر : 38855421

مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

  پیگیری درخواست

  آمار سایت

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  سایت آموزش مرکز |  عضویت سایت |  تابلو اعلانات |  برنامه های کلاسی  |  برنامه امتحانات  
 آیین نامه ها | بخشنامه ها  | فرم های آموزشی |  تقویم آموزش |  سرفصل دروس مصوب  

Copyright © 2007-2012 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم