ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور
روز 4شنبه مورخ 1شهریورماه رأس ساعت 12 الی 16 کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم