ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.کلاس جبرانی درس دفاع مقدس استاد کهندانی
روز 3شنبه مورخ 31 مرداد ماه رأس ساعت 15 الی 19 کلاس جبرانی درس آشنایی با دفاع مقدس استاد کهندانی تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم