ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.اطلاعیه شروع کلاس تربیت بدنی خانمها
دانشجویانی که واحد درسی تربیت بدنی و ورزش1 با استاد جمالی زواره دارند از روز 4شنبه مورخ 1 آذر ماه رأس ساعت (10:15 صبح الی 12:15) هرهفته با همراه داشتن کفش و لباس ورزشی به سالن تربیت بدنی شهدای شهرداری به آدرس : خیابان خاکفرج، جنب نمایشگاه دائمی مراجعه نمایند.

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم