ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.اطلاعیه شروع کلاس تربیت بدنی آقایان
دانشجویانی که واحد درسی تربیت بدنی و ورزش1 با استاد بیاتی دارند از روزفردا 4شنبه مورخ 24آبان ماه رأس ساعت (8 الی 10) صبح هرهفته با همراه داشتن کفش و لباس ورزشی به سالن تربیت بدنی شهدای شهرداری به آدرس : خیابان خاکفرج، جنب نمایشگاه دائمی مراجعه نمایند.

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم