ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.

خبر های آموزشیاطلاعیه
اطلاعیه مهم شروع کلاسهای نیمسال تحصیلی مهرسال 96از روز شنبه مورخ 25شهریور ماه میباشد ودانشجویان محترم طبق برنامه زمانبندی در کلاسها حضور یابند،بدیهی است عدم حضور دانشجویان در کلاسها به منزله غیبت میباشد.معاونت آموزش علمی کاربردی شهرداری قماطلاعیه شهریه ها
جهت مشاهده لیست شهریه علی الحساب فایل ضمیمه را دانلود نمایید.اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال 961
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال 961 : به اطلاع میرساند با توجه به تغییر سامانه آموزش دانشگاه علمی کاربردی ازسجاد به سما ، لازم است پس از پرداخت شهریه%15 سهم دانشگاه جامع نسبت به پرداخت سهم%85 مرکز با تماس با شماره 38851020 در سیستم پرداخت الکترونیک شهریه به آدرس www.qommu.ir اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه مرکز درصوت داشتن انتخاب واحد، پس از5 روز انتخاب واحد از سامانه حذف می شود. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قممقررات و نکات جلسه آزمون
**برخی از نکات و مقرات جلسات امتحانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم** 1- زمان آغاز تمامی امتحانات رأس ساعت 15 می باشد. 2- دانشجویان 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته باشند. 3- قبل از استقرار بر روی صندلی ، شماره صندلی خود را با شماره نصب شده در بیرون سالن تطبیق دهند و در صورت وجود هر گونه مغایرت به مراقبه مربوطه اطلاع دهند. برای مشاهده کامل نکات اینجا کلیک نمایید ...اطلاعیه کارت ورودبه جلسه آزمون نیمسال تابستان 1396
قابل توجه دانشجویان محترم : از روز 5شنبه مورخ 2شهریورماه رأس ساعت 8صبح ضمن مراجعه به سامانه سجاد نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نموده و با مراجعه به کارشناس آموزش، در صورت نداشتن نواقص پرونده آموزشی کارت ورود به جلسه توسط کارشناس آموزش امضا شده و به واحد مالی جهت مهر و امضا مراجعه نمایید. بدیهی است دانشجویانی که فاقد امضای کارشناس آموزش و مهر وامضای واحدمالی در کارت ورود به جلسه آزمون باشند اجازه ی ورود به جلسه آزمون ندارند.

امور کلاسهااطلاعیه
اطلاعیه مهم شروع کلاسهای نیمسال تحصیلی مهرسال 96از روز شنبه مورخ 25شهریور ماه میباشد ودانشجویان محترم طبق برنامه زمانبندی در کلاسها حضور یابند،بدیهی است عدم حضور دانشجویان در کلاسها به منزله غیبت میباشد.معاونت آموزش علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد صدیقیان
روز 5شنبه مورخ 2 شهریور ماه ساعت 15 الی 19 کلاس جبرانی درس گزارش نویسی استاد صدیقیان تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی
کلاس جبرانی(3جلسه ای) درس تحلیل هزینه ومنفعت استاد آزاددانا روز چهارشنبه مورخ 1شهریور راس ساعت 13الی18 برگزار میگردد.کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور
روز 4شنبه مورخ 1شهریورماه رأس ساعت 12 الی 16 کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد افضلی پور تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قمکلاس جبرانی درس دفاع مقدس استاد کهندانی
روز 3شنبه مورخ 31 مرداد ماه رأس ساعت 15 الی 19 کلاس جبرانی درس آشنایی با دفاع مقدس استاد کهندانی تشکیل می گردد. معاونت آموزش مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم