ارتباط با ما


دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

پیگیری دیدگاه


کد پیگیری دیدگاه خود را وارد نمایید.


رياست مركز آموزش علمي- كاربردي شهرداري قم
حسین آزاد دانا
تاریخ تولد : 1345
محل تولد : تهران

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و اقتصاد

سوابق مديريتی و اجرايی:
رییس اداره آمار و برنامه ریزی مدیریت برنامه ریزی شهرداری قم 1385
سرپرست سازمان میادین شهرداری قم 1386
رییس امور اداری شهرداری قم 1387
مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع شهرداری قم 1388-1389
جانشین معاون فرهنگی شهرداری قم 1390
رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری قم 1391


Copyright © 2007-2018 QOMMU.IR All Rights Reserved
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری قم